- Vi er godt fornøyd med møtet og at Per Sandberg så raskt ønsket å opprette kontakt med ledelsen i Fiskarlaget, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget tok kontakt med departementet så fort skiftet av minister hadde funnet sted med ønske omå møtes så snart som mulig.

-Norges Fiskarlag ønsker å ha en god dialog med den politiske ledelsen i departementet og dette er også noe vi har opplevd å ha over lang tid, sier Ingebrigtsen i en pressemelding publisert på lagets hjemmesider.

-Vi setter pris på at vi fikk til dette treffpunktet med Per Sandberg og den nye politiske ledelsen. Vi benyttet for vår del møtet til å peke på saker og områder vi opplever som sentrale og viktige nå.

Kjell Ingebrigtsen forteller at han i møtet med departementet spesielt fokuserte på forventningen om stabile vilkår for fiskerinæringen nasjonalt, og knyttet til regjeringens arbeid med markedsadgang og internasjonale handelsbetingelser. Sameksistens og behov for vern av sårbare gyteområder var også et tema, samt behovet for langsiktig og god forskning som grunnlag for forvaltningen av de marine ressursene, heter det i pressemeldingen.

Hele den politiske ledelsen deltok i møtet; med fiskeriminister Per Sandberg, statssekretær Ronny Berg og politisk rådgiver Roy Angelvik, samt en rekke av medarbeiderne i departementet.

Norges Fiskarlag var representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, nestlederne Arild Aarvik og Kåre Heggebø, samt generalsekretær Otto Gregussen.