Norge eksporterte 173 tonn kongekrabbe til en verdi av 81 millioner kroner i februar. Det er et verdifall med 10 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Volumet har imidlertid økt med 13 prosent, og dette er uttrykk for at krabbeprisene har gått tilbake etter høstens rekordnivåer.

USA, Hongkong SAR og Sør-Korea var de største markedene for kongekrabbe i februar. 84 prosent av volumet gikk som levende krabbe.

Volumet til Korea økte med fire prosent, mens det gikk tilbake med 14 prosent til USA. Raketten er Hongkong, der det ble eksportert 35 tonn, noe som utgjør nesten 200 prosent mer enn samme periode i fjor.