Laget avlyste møtet også i fjor, slik at det nå var behov for å få samlet medlemmene igjen. Sekretær Steinar Jonassen skriver en epost til fiskeripressen at avlysningen er å oppfatte som en utsettelse.

- Dette er jo svært beklagelig, men gitt dagens situasjon ønsker vi ikke å gjennomføre møtet, skriver Jonassen.

Til årets møte var det satt opp en dagsorden som handlet om oppsummering av årets sesong, omsetningssituasjonen, om hvilke tiltak man kan sette inn for å øke etterspørselen etter norsk hval, samt en oppsummering av kunnskapen om bestandssituasjonen.