Borten Moe ser dermed bort fra alle råd fra samtlige miljøetater, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet, skriver Aftenposten.

På kollisjonskurs

Olje og energiministeren trosser dermed sin egen regjeringen som har bestemt ikke å starte konsekvensutredning av oljeaktivitet i de sårbare områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Fredag ga Borten Moe i stedet fire oljeselskaper klarsignal til å starte oljevirksomhet i et område rett sør for Lofoten.

Reagerer sterkt

leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund reagerer sterkt på beslutningen.

Han viser til at områdene er viktige gyteområder for fisk som hyse, torsk og lodde, og at et oljeutslipp her vil kunne drive med kyststrømmen rett inn i de sårbare og verdifulle områdene utenfor Lofoten og videre inn i Vesterålen og Vestfjorden.