Denne uka presenterte sjømatrådet sine analyser for produsenter og eksportører av norsk torsk under et seminar i Kina, og resultatene er lovende, fastslår sjømatrådet:

– Umiddelbart har den norske torsken et potensial hos 30 millioner kinesiske konsumenter, med sterk økonomi i utviklede urbane strøk. I tillegg anser vi at det vil være om lag 2 500 restauranter som per i dag er aktuelle for norsk torsk, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending Sigmund Bjørgo, men som også ser litt lengre inn i fram i tid:

– Hvis vi gjør alt riktig i posisjoneringen og produktutviklingen, og de rette kontaktene kommer på plass, vil jeg si at det er et potensial for å selge cirka 20 000 tonn torsk i Kina om tre til fem år.

Fyller et hull i markedet

Bak denne konklusjonen ligger det seks måneders tester og studier. To tonn norsk torsk er flydd inn fra Norge, før kinesiske kokker og forbrukere har testet den i henholdsvis 623 og 424 ulike retter. Intervjuene etter testene har gitt verdifull innsikt i oppfatningen av norsk torsk og kinesiske preferanser.

– Studien viser at norsk torsk kan fylle et hull i det kinesiske markedet, mellom den svært dyre og eksklusive dypvannsfisken og den noe rimeligere kystfisken, to allerede etablerte kategorier fisk i Kina. Med norsk torsk kan vi tilby høy kvalitet og næringsrik fisk til en overkommelig pris. Kinesiske kokker og konsumenter oppfatter at både kvaliteten og næringsverdier er lik den beste dypvannsfisken de allerede kjenner, men som er for dyr for regelmessig konsum. Torsk vil mange ha råd til allerede i dag, og enda flere om få år, oppsummerer Bjørgo.

Opphavet viktig

Underveis i seminaret deler han også innsikt som kan være nyttig for produsenter som vil satse i Kina:

– Bein forteller den kinesiske konsumenten at fisken er fersk og næringsrik, så det er null problem å selge et torskeprodukt med bein. Skinn likeså; behold det på. Da oppfatter forbrukeren at produktet er fersk, saftig, næringsrikt – og at de er trygge på at det faktisk er en norsk torsk de kjøper.

Det siste er også essensiell innsikt fra Sjømatrådets studie av torskens muligheter i Kina. Opphavslandet Norge er et svært viktig salgsargument for torsken, for kineserne har sterke assosiasjoner til Norge som det oppfattes å være et land med høy kvalitet på sine produkter, rent hav, strenge miljøkrav og trygg mat