- Dugnaden er over. Nå skal vi ha betalt for torsken, sier Tom Vegar Kiil til Kyst og Fjord.

Fiskeren fra Rotsund i Nord-Troms viser til at bare siden forrige prisforhandlinger har Euro og andre utenlandske valuta styrket seg med 8 prosent i forhold til den norske krona. Det alene gir en prisoppgang på 10 prosent – før man i det hele tatt har begynt å snakke om marked.

Forhandlingslederne er lite meddelsom i forkant. – Vi møtes klokka ni, det er vel omtrent alt jeg kan si, sier FHLs forhandlingsleder Sverre Johansen. – Vi har våre oppfatninger, og Råfisklaget har sine. Så får vi se.

Partene møtes som vanlig i Råfisklagets lokaler i Tromsø. Nytt av året er at også Fiskekjøpernes Forening er med i forhandlingene. Fjerde deltaker er som vanlig NSL, Norske Sjømatbedrifters Landsforening.