Meldingen fra Fiskeridireiktøren innebærer at siste frist for å ta redskaper opp av sjøen er fredag 16. august klokken 23.59.

Det har vært fisket godt i andre periode, som startet natt til mandag 5. august. Tirsdags formiddag 12. august er det landet 1 619 tonn siden oppstarten.

Fisket er delt inn i to perioder der 5.500 tonn tas med oppstart 20. mai, og de resterende 2 300 tonnene fra 5. august. Det gjensto 509 tonn fra første periode, slik at det i andre periode kunne fiskes i alt 2 809 tonn.