Stridsspørsmålet ble banket gjennom under søndagens votering på Senterpartiets landsmøte. Dermed har partiet avklart at det ikke vil «åpne for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) utenfor Senja og på Møreblokkene».

Rundt 30 delegater av de totalt 170 stemte imot forslaget - og støttet dermed partiets første nestleder Ola Borten Moe som lenge har ivret for å oljeboring i de kontroversielle områdene. I november fremmet Borten Moe forslaget om å gjenåpne Lofoten (Nordland 6), og foreløpig verne Vesterålen (Nordland 7) og Senja (Troms 2). Programkomiteen innstilte også på forslaget med knappest mulig flertall, etter at 6 komitémedlemmer tok dissen - blant andre programkomiteens leder, Sp-nestleder, Trygve Slagsvold Vedum. Også Sp-leder Liv Signe Navarsete har vært imot. Det har imidlertid vært klart en stund at nestlederen ville lide nederlag på landsmøtet.