- Den viktigste fiskeripolitiske møteplassen i nord