Det årlige vårmøtet avholdes i lokalene til Fiskeridirektoratet i Bergen kommende torsdag. I dagene før møtet vil saksdokumenter bli lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider.

Det er i hovedsak organisasjonene som er invitert men og representanter for forvaltningen vil være til stede.

Fiskarlaget melder på sine nettsider at de vil stille med syv representanter. Norges Kystfiskarlag vil også delta, melder de på sine nettsider.

Sakslista ser så langt slik ut:

Økosystembasert forvaltning

1. Oppfølging av forvaltningsprinsippet

2. Prioriteringer for 2019

3. Prioriteringer for 2020

Regulering av fisket etter brisling i 2019

Regulering av fisket etter storskate (Dipturus batis)

Utviklingen i de enkelte fiskerier i 2019

1. Torsk nord for 62°N

2. Hyse nord for 62°N

3. Sei nord for 62°N

4. Norsk vårgytende sild

5. Makrell

6. Lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen

7. Sild i Nordsjøen og Skagerrak

8. Kolmule

9. Vassild

10. Sei i Nordsjøen og Skagerrak

11. Reker i Nordsjøen og Skagerrak

12. Tobis

13. Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

14. Fiske etter reker nord for 62°N

15. Pigghå