Fiskeriminister Elisabeth Aspaker reiser mandag til Portugal for å undertegne en overenskomst med sin portugisiske kollega, landbruks- og havminister Assuncãço Cristas, der Norge garanterer for fortsatt fosfatfri klippfisk til Portugal.

1. januar åpner EU for bruk av fosfat som tilsetningsstoff i saltfisk. Det har skapt bekymring i Portugal, som ønsker fosfatfri fisk. Norge er en stor eksportør av saltfisk og klippfisk til Portugal, og portugisiske myndigheter har henvendt seg til Norge med ønsker om å slippe fosfat.

- Det er et ønske vi gjerne etterkommer. Ingen andre spiser mer norsk torsk enn portugiserne. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan legge til rette for at forbrukerne får de produktene de etterspør, sier Aspaker.

EUs tillatelse til bruk av fosfat kommer etter at det har vært flere år med uklarhet om hvordan regelverket skal forstås. Island og Færøyene er ved siden av Norge de største eksportørene av saltfisk. Norge har ønsket en klargjøring av regelverket velkommen slik at det blir like konkurranseforhold. Fisk som inneholder fosfat skal merkes. Fosfat gjør fisken hvitere, noe som er etterspurt i Spania og Italia. Portugal ønsker derimot en fosfatfri fisk.

Jul er høysesong for klippfisk i Portugal. 6 av 10 portugisere spiser norsk klippfisk til jul. Aspaker benytter derfor anledningen når hun er i Portugal til å slå et ekstra slag for klippfisken.

- På tross av økonomisk nedgang, har klippfisksalget økt i Portugal siste året. Jeg gjør gjerne en innsats for at Norge skal sette ny rekord i sjømateksporten for 2013, sier Aspaker.