- Det er riktig at svarfristen gikk ut 20. mars, men om vi får deres innspill etter møtene de skal avholde i helga, så skal i alle fall jeg gjøre mitt til at de blir med blant innspillene til planen, sier Hogne Eidissen, leder i styringsgruppa for kystsoneplanen og rådmann i Balsfjord kommune.

- Vi fikk en henvendelse via epost fra et av lagene med spørsmål om utsettelse av fristen. Det valgte vi ikke å gjøre, fordi det er så mange parter med i denne planprosessen, sier Eidissen til Kyst og Fjord.

Når skal kystsoneplanen til politisk behandling i de ulike kommunene?

- De skal behandles før sommerferien, eller i alle fall av de nåværende kommunestyrene, sier Eidissen.