Det er FiskeribladetFiskaren som melder at eksportprisen for de første partiene av årets tørrfisk nå er klare. 187 kroner kiloen er ifølge Tore Johansen ved Røst Sjømat en god start, men han er mest spent på hvordan det fortsetter utover året når større kvantum kommer ut i markedet.

Årets snittpris per august er uansett 22 kroner høyere enn tilsvarende i fjor, da snittet lå på 165 kroner kiloen til Italia. Johansen betegner tørrfisksalget i august som et tilnærmet prøvesalg, mest bare for å vise importørene hva man har.