Det går fram av direktoratets fangststatistikk. 5631 tonn ble sluttsummen, etter de siste refordelingsrundene. De kom etter at første periodekvote ikke ble oppfylt, og starten på andre periode gikk usedvanlig tregt. Interessen for å fiske blåkveite var ikke spesielt høy, før de som allerede hadde levert sine kvoter fikk prøve seg igjen.

Gruppekvota for konvensjonelle fartøy under 28 meter var på totalt 5500 tonn. Landet kvantum i uke 36 var 23 tonn. Per uke 36 i fjor var det landet 4774 tonn, mot altså 5631 tonn i år, en økning på nesten 20 prosent.

Trålerne har så langt levert 968 tonn, mot 955 tonn i fjor, konvensjonelle havfiskefartøy 837 tonn, mot 1290 tonn i fjor, mens konvensjonelle kystfartøy over 28 meter står for 115 tonn, mot 61 tonn i fjor.

For øvrig har forskningsfartøy levert ett tonn, mot 241 tonn i fjor. Men her er som kjent det «kommersielle» forskningsfisket, slik det har foregått de siste 20 årene, blitt avviklet fra og med 2014.