Mandag og tirsdag blir Tromsø sentrum for verdenspressen, skriver avisa Nordlys. Det handler om Arctic Frontiers. Hit kommer det over 100 journalister fra 14 land. De skal dekke konferansen som er blitt den viktigste møteplassen for arktiske spørsmål, nordområdepolitikk og forskning.

Pressesjef for Arctic Frontiers. Jens-Eirk Larsen sier til avisa at det ble satt ny rekord i fjor, men i år blir det ny rekord. I tillegg til Arctic Frontiers bidrar Tromsø internasjonale filmfestival og Nordlysfestivalen til at ishavsbyen er mer enn full av folk i siste halvdel av januar.

15 kinesiske journalister

Ikke minst har Kina også denne gangen viet Arctic Frontiers stor interesse. Fra denne mammut-nasjonen på andre siden av kloden kommer det både foredragsholdere og en pressedelegasjon med 15 journalister. Blant annet er det et filmteam som skal lage en fjernsynsserie på åtte episoder om arktis.

Det er blant annet utsiktene til isfri transportrute gjennom nordøstpassasjen som vekker kinesernes interesse. Stormakten Kina er ellers interessert i energiressurser og andre ressurser i nord. I økende grad har Kina økt sin forskningsinnsats i nord.

Mandag 19. januar

Tradisjonen tro avvikles den arktiske konferansen på Universitetets område i Tromsø. Mandag åpner Salve Dahle konferansen. Han er direktør i Akvaplan-niva som hele tiden har hatt en sentral rolle i Arctic Frontiers.

På talerlista følger universitetsrektor Anne Husebekk, sametingspresident Aili Keskitalo, prins Albert den andre av Monaco, utenriksminister Børge Brende, mr. Sam Tan, kulturminister i Singapore, Robert Papp og Vincent Rigby, talsmenn for arktiske spørsmål i USA og Canada. Ian Storey skal snakke om Asias interesser i arktis. Videre skal følgende snakke om nordeområdeproblematikken: Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius, professor Zha Daojiong ved universitetet i Peking, Tim Dodsen i Statoil, Sun Xiansheng i China National Corporation, Greg Leveille, Conoco Phillips og Artur Nikolaevich Chilingarov , visepresident i The Russian Geographical Society.

Tirsdag 20. januar

Høydepunkter tirsdag 20. Januar blir det blant annet fokus på innlegg fra statsledere i Norden: Statsminister Erna Solberg fra Norge, statsminister Alexander Stubb fra Finland og Kristina Persson fra Sverige, minister for strategisk utvikling og nordisk samarbeid.

Remi Eriksen fra DNV GL skal snakke om arktiske petroleumsressurser og klima.

Yang Huigen fra det kinesiske polarinstituttet skal snakke om perspektiver for internasjonalt samarbeid innen arktisk forskning. Halldor Thorgeirsson skal snakke om sunn klimapolitikk.

Anne Husebekk, rektor ved UiT, Risto E.J. Penttilä som er leder for Finlands handelskammer og Magdalena Andersson, guvernør for Västerbotn Län skal presentere en rapport om økonomisk vekst i nordområdene.

Er det plass til urfolk?

George L. Hunt jr. Fra universitetet i Washington skal snakke om økologiske tapere og vinnere i framtidas arktiske marine økosystemer.

Samantha Smith i WWF skal snakke om et nytt initiativ for fornybar energi i nordområdene.

Den danske utenriksministeren Martin Lidegaard skal snakke om nordområdene. Det samme skal Franko Magnani i Eni. Anders Oskal i Internasjonalt senter for reindrift skal stille spørsmål om det er noen framtid for urfolk i verdens ”nye energiregion i nord”.