- Utviklingstrenden i januar er todelt: på den ene siden er det en økning i eksport av produkter av villfanget fisk slik som sild, makrell og klippfisk. På den andre siden er det en reduksjon i verdien av lakseeksporten som følge av lavere priser, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Vekst i klippfiskeksporten

Verdien av klippfiskeksporten økte med 91 millioner kroner i januar til totalt 350 millioner kroner. Veksten er størst til Brasil med 75 millioner kroner til totalt 214 millioner kroner. Eksporten til Portugal vokser med 12 millioner kroner til totalt 46 millioner kroner.

Redusert saltfiskeksportSaltfiskeksporten falt med 15 millioner kroner til totalt 37 millioner kroner. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 14 millioner kroner i januar. Dette er en nedgang på 9 millioner kroner. Eksporten til vårt nest største marked, Spania, økte i januar med 8 millioner kroner til totalt 12 millioner kroner.

Vekst for fersk- og fryst torskefisk

Samlet økte eksporten av fersk- og fryst torskefisk med 89 millioner kroner til totalt 504 millioner kroner. Kina er største mottaker i januar med en verdi på totalt 104 millioner kroner. USA er det markedet som vokser mest i januar med en økning på 27 millioner kroner til totalt 42 millioner kroner.

Vekst for sild og makrell

Eksporten av sild økte med 190 millioner kroner til en verdi av 629 millioner kroner i januar måned. Russland er det markedet som vokser mest med en økning på 42 millioner kroner til en samlet verdi på 168 millioner kroner. Russland er også det største marked for sild i januar med Tyskland og Ukraina på plassene bak.

Makrelleksporten økte med 113 millioner kroner i januar til totalt 351 millioner kroner. Nederland vokser mest i januar med en verdiøkning på 48 millioner kroner til totalt 55 millioner kroner. Dette gjør Nederland til nest største mottaker av makrell, mens Kina er største marked i januar med en verdi på 88 millioner kr.

Vekst i volum og nedgang i pris for laks

I januar var eksportverdien av laks på 1,9 milliarder kroner som er en nedgang på 423 millioner kroner sammenlignet med januar i fjor. Prisen for fersk hel laks falt fra 39,47 kr til 25,99 kr pr kg. Volumet økte for alle anvendelser av laks med 12 tusen tonn til totalt 67 tusen tonn. Frankrike, Russland og Polen er største mottakere av laks fra Norge.

Vekst for ørret

Ørreteksporten økte i januar med 26 millioner kroner til en samlet verdi på 146 millioner kroner. Russland er vårt største marked for ørret i januar.