Søkertallene fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2019/20 viser nye søkerrekorder for blå utdanninger. Tallene viser en økning fra i fjor på 20,7 prosent flere søkere som har valgt Fiske og fangst Vg2, skriver Sett Sjøbein som vil spesielt trekke frem den positive økningen i antall jenter som er opp 38,9 prosent. Økningen er 18,9 prosent for guttene. For 2019 har vi nå 25 jenter og 214 gutter som har søkt seg til faget.

Fiske og fangst Vg3 har en økning på 50 prosent flere søkere fra 2018. Antall jenter som søkte har økt med 100 prosent og gutter økte med 46,2 prosent. For 2019 har vi 152 gutter og 16 jenter som har søkt seg til lærefaget.

Fagbrev ettertraktet

Celine Aasen Hol er lærling på tråleren «Volstad», og er for tiden på fiske i Barentshavet hvor hun jobber i produksjonen. Hun gikk fiske og fangst Vg2 på Fræna vgs, og er fornøyd med studievalget sitt.

– Jeg angrer ikke på valget om å bli fisker, for det er kjempeartig. Jeg kunne ikke tenkt meg å gjøre noe annet, og det er det beste valget jeg har tatt i hvert fall, sier hun.

Hun forteller at de på skolen hadde fag som realfag, engelsk, naturfag og norsk, i tillegg til mye praktisk, hvor de lærte om ulike fiskearter og fiskeredskaper. Flere ganger i uka var de ute på båt.

Fiske og fangst har blitt et populært valg, og Celine mener det er ettertraktet med fagbrev i fiskerinæringen.

– Det året jeg søkte var det høye søkertall, og neste år var det enda flere. Som fisker har du et veldig fritt arbeid, kan jobbe med mye forskjellig og tjener godt, så det kan være derfor så mange ønsker å gå fiske og fangst, sier hun.

Både Andrea Hånes og Herman Vestre stortrives med blå fag.

Trekker jenter

Akvakultur Vg2 har hatt en sterk økning i antall søkere de siste årene, og økte litt til med 3,6 prosent opp fra 2018. Det er i hovedsak jenter som står for økningen med 25 prosent flere enn i fjor, mens antallet gutter har gått ned med 2,5 prosent. For 2019 har vi nå 70 jenter og 192 gutter som har søkt seg til faget.

Akvakultur Vg3 har en økning på 25,9 prosent søkere fra 2018, her er det gutter som står for den største økningen med 35,7 prosent, og antall jenter har økt med 2,2 prosent. For 2019 har vi 47 jenter og 152 gutter som har søkt til lærefaget. Med de gode søkertallene til Vg2 i 2019 ligger det an til et nytt rekordår til 2020 for antall jenter som vil bli lærling i faget.

Både Andrea Hånes og Herman Vestre stortrives med akvakultur, og er fornøyde med studievalget sitt.

– Det beste med akvakultur er at det er så fremtidsrettet, og har stort potensiale. Denne næringen vokser konstant, sier Andrea som går akvakultur på Ålesund vgs.

Da hun skulle søke seg til videregående etter ungdomsskolen, ønsket foreldrene hennes egentlig at hun skulle ta studiespesialiserende. Men Andrea var fast bestemt på å ta naturbruk, siden hun alltid har vært glad i å være ute på sjøen.

– Under naturbruk fikk jeg også en forsmak på fiske og fangst. Jeg skjønte at fiskeryrket ikke var noe for meg, siden du må være ute en måned om gangen. Derfor valgte jeg å gå akvakultur andre året, fordi det er mye likt mellom yrkene, sier hun.

For å jobbe på et oppdrettsanlegg må du være kreativ og finne løsninger, forteller de.

– Du må kunne alt, og være litt potet på anlegget du jobber på. Ofte må du være både elektriker og rørlegger, for det kan dukke opp situasjoner du ikke har kontroll over, sier Andrea.

Allsidig studie

Elevene forteller at de lærer om biologi, motorfag, sveising og livssyklusen til laksen, og om alternativ oppdrett.

– Vi har også mange kurs, som tre forskjellige typer intensive radiokurs. Du trenger alt for å jobbe på en servicebåt, forteller Herman Vestre.

Etter lærlingtiden ønsker han å jobbe som driftstekniker, og gå videre derfra på andre studier.

– Jeg sikter mot en lederjobb på et anlegg eller et kontor. Det er så mange forskjellige stillinger du kan ha etter å ha tatt akvakultur, og du trenger ikke jobbe på et anlegg. Har du fagbrev er du ettertraktet, sier han.

Innen akvakultur er det også muligheter for å jobbe internasjonalt, noe Herman kunne tenkt seg.

– I Norge drives oppdrett stort sett på laks og ørret, men i mange andre land er det mer variasjon i fiskeartene. Jeg kunne derfor godt tenkt meg å jobbe i utlandet, sier han.

Elevene ser lyst på fremtiden innen oppdrettsnæringen, og mener det er et generasjonsskifte på gang, hvor kravene til å ha fagbrev øker for å få jobb.

– Mange i generasjonen som kom før oss, har ikke hatt utdanning til å jobbe på anlegg. Flere er tidligere fiskere, som har blitt skadet og måtte skifte yrke, sier Andrea.

– Nå går flere av med pensjon, og folk med fagbrev er ettertraktet. Nå vil mange unge inn i næringen, og dette er et bra tidspunkt for det, sier Herman.

- En vinn-vinn situasjon

Fiskeriminister Harald T. Nesvik er svært fornøyd med den økende interessen de blå linjene ved landets videregående skoler opplever.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det er avgjørende for framtiden at både unge jenter og gutter nå har fått opp øynene for de blå fagene.

– Dagens unge skal skape fremtidens sjømatbedrifter og arbeidsplasser. Derfor er det flott at de tar utdanningsvalg som sikrer fremtidig forvaltning av vår «blå skattkiste», sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Søkertallene til videregående utdanning viser at flere søker på både akvakultur og på fiske og fangst. For sistnevnte antall søkere opp 20 prosent fra 2018.

Flest fra Nordland

Totalt er det til sammen 501 elever som har søkt seg til VG2 innen fiskeri og havbruk. Det tilsvarer en oppgang på 130 prosent fra 2012.

– Tallenes tale er klar: flere ungdommer velger en blå utdannelse. Det er en vinn-vinn situasjon både for de unge og for sjømatnæringen, sier fiskeriministeren.

Innen akvakultur er det flest søkere fra Nordland og Troms, mens innen fiske og fangst er flest fra Møre og Romsdal og Nordland.

Punger ut

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra til at det arrangeres aktiviteter som viser ungdom mulighetene i sjømatnæringen.

– Jeg har tro på informasjon gjennom aktivisering av de unge. Jeg har derfor satt av midler slik at de blir enda bedre kjent med sjømatnæringen, sier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 2,5 millioner kroner i tilskudd til aktiviteter som synliggjør sjømatnæringen som en god og attraktiv arbeidsplass for unge.

Tiltaket det søkes om midler til, skal komme ungdom til gode og ha et nasjonalt eller regionalt nedslagsfelt. Det stilles krav om aktivisering av deltakerne. Innovative, marine aktiviteter som fokuserer på teknologi, realfag og/eller entreprenørskap vil bli