Nærings- og Fiskeridepartementet har foreslått kraftige kutt i markedsføringen av norske sjømatprodukter, spesielt oppdrettsproduktene.

Svekkes

- Jeg er svært urolig for at dette arbeidet blir svekket ved å redusere markedsavgiften til Norges sjømatråd som brukes til dette posisjonerings- og omdømmearbeidet for norsk sjømat, sier Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Firda Seafood AS og leder i Markedsgruppe laks og ørret i Norges Sjømatråd.

Han viser til at Norge er et lite land i verden, med en oppdrettsnæring som produserer det sunneste produkt på en bærekraftig måte.

- Landets nest største eksportnæring sender 95 prosent av produktene sine ut på verdensmarkedet, og der er det konkurranse. Vi konkurrerer med sjømatnasjoner med langt flere handelsavtaler enn Norge. Vi konkurrerer med andre matvareprodukter som bruker langt større summer enn laksebransjen til felles markedsføring og posisjonering, framholder Arnesen.

Under sterk press

Han sier Norsk laks og ørret er under stadig press i viktige markeder, både som følge av handelspolitiske tiltak og varierende negativ omtale drevet av ulike motivasjoner. Denne støyen frykter han vil kunne påvirke konsumentenes holdninger til produktet og kan over tid føre til en negativ utvikling som kan ta lang tid å bygge opp igjen.

- I en tid hvor oppdrettsfiskens økonomiske betydning for landet, blir stadig mer åpenbar, er det uforståelig at det kan foreslås å redusere markedsavgiftavgiften til Norges sjømatråd – og med det svekke sjømatnæringens felles løft for å hevde oss i den knallharde konkurransen internasjonalt.