Arnulf Olaf Pettersen

på Nervei i Gamvik kommune i Troms og Finnmark har fått båten «Polarjo» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,02 meter som ble bygget i 1992. Den er påmeldt i fiske med tilleggskvote etter torsk med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning. Den har også deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er TF-110-G.

Hellskjær AS

i Elnesvågen i Fræna kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Hellskjær» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endring i eierskapet.

Hellskjær

Det er en stålbåt med fartøylengde på 23,56 meter som ble bygget i 1993. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. I dette fisket har den syv ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. En av dem gjelder kun sei, en annen hyse og sei. Eierskapet er organisert i selskapet Hellskjær AS hvor det nå er tre aksjonærer. Ingmund Pedersen (60%), Kjetil Pedersen (20%) og Vegard Pedersen (20%). Alle tre er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er M-3-F.

Aurelijus Vilkaitis

i Båtsfjord i Troms og Finnmark har fått båten «Matas» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,02 meter som ble bygget i 2016. Den er påmeldt i fiske med tilleggskvote etter torsk med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning. Den har også adgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-60-BD.

Nesset Kystfiske AS

i Breivikbotn i Hasvik kommune i Troms og Finnmark har fått båten «Knut M» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret driftsgrunnlag.

Breivikbotn

Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har to ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. En av dem gjelder kun sei, den andre kun torsk. Den har nå også adgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Det er to aksjonærer i selskapet, Kurt Henry Nilssen (66%) og Sørvær Kystfiskeinvest AS. Sørvær Kystfiskeinvest AS har to aksjonærer, Lerøy Norway Seafoods AS (51%) og Hasvik kommune (49%). Nilssen er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-73-HV.

Kampen Fisk DA

i Sævika i Herøy kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Fredøy» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 14,96 meter som ble bygget i 2015. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har også adgang i fiske etter kystmakrell med garn/ snøre og garnfartøy under 13 meter. Det er to eiere i selskapet Karl-Oskar Sævik (60%) og Ole-Gunnar Sævik (40%). De er begge oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er M-4-HØ.

Berfjord Prosjekt AS

på Dønna i Nordland har fått båten «Julia» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,65 meter som ble bygget i 2017. Selskapet er eid av Berfjord Invest AS og Dønna Invest 2 AS. Her finner vi tre aksjonærer, Jonny Berfjord (35,7%), Arnt Inge Aaker (32,8%) og Geir Ove Aaker 31,5%). Alle tre er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-5-DA.

Asle Johan Strømmen

i Øksningan i Herøy kommune i Nordland har fått båten «Fiskholmen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,20 meter som ble bygget i 1976. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-230-HR.

Helge Paul Steffensen

på Stokmarknes i Hadsel kommune i Nordland har fått båten «Motind» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,30 meter som ble bygget i 1985. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-15-H.

Arnulf Enoksen

ved Nordhellen på Ringvassøya i Tromsø kommune i Troms og Finnmark har fått båten «Småvær» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,29 meter som ble bygget i 1989. Eierskapet er organisert i selskapet Småvær AS hvor Enoksen eier alle aksjene. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er TF-25-T.

Hans-Isak Leithe Røsvik

i Røssvikvågen på Vigra i Giske kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Real 1» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 9,87 meter som ble bygget i 1988. Eierskapet er organisert i selskapet Røsvik Kystfiske AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er M-31-G.

Senjen Sjø AS

som er registrert på Stadlandet i Selje kommune i Sogn og Fjordane har fått båten «Delfin» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret driftsgrunnlag.

«Delfin»

Det er en stålbåt med fartøylengde på 34,90 meter som ble bygget i 1980. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har seks ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Tre av dem gjelder kun hyse. Rolf Bjørnar Tøllefsen (52%) og Ervik Havfiske AS (48%) er de reelle eierne gjennom selskapene Sejen Fiskeriselskap AS, Stålholm AS og Husøy Fiskeriselskap AS. Tøllefsens selskap heter Senjen Invest AS. Kjell Magne Ervik og Stig Tore Ervik eier Ervik Havfiske AS gjennom selskapet Ervik Holding AS der de har hver sin halvpart. Alle tre eierne er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er TF-26-SE.

Espen Knutsen

på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Bris» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 5,30 meter som ble bygget i 2009. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-201-VV.

Terje Hansen

på Forøya i Vega kommune i Nordland har fått båten «Måøysund» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,70 meter som ble bygget i 1983. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-2-VA.

Steffen Nilsen

i Sund i Flakstad kommune i Nordland har fått båten «Jenny 2» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,00 meter som ble bygget i 1981. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er TR-75-T.

Nye Mirsel AS

i Sørvågen i Moskenes kommune i Nordland har fått båten «Mosken 2» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

Kristian P. Benonisen

Det er en stålbåt med fartøylengde på 25,07 meter som ble bygget i 1997. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har ti ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Tre av dem gjelder kun torsk, to andre kun hyse, en kun sei og endelig en kun torsk og sei. «Mosken 2» har også adgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. Her har den seks strukturkvoter. Enesteaksjonær i selskapet er Benonisen Holding AS. Her finner vi Kristian P. Benonisen med 59% (bildet) og Kristian M. Benonisen på aksjonærlisten. Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-106-MS.