Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett ei økning på 60 millioner kroner i forsvarsbudsjettet.

– Det vil komme Orion og Kystvakta til gode. Økningen skal være med på å styrke satsingen på nordområdene – på beredskap, ressursforvaltning og tilstedeværelse, sier partiets ordførerkandidat i Andøy, Anitha Bendiksen til Bladet Vesterålen.

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Arbeiderpartiet ei økning i forsvarsbudsjettet på 60 millioner kroner. Hvorav om lag 5 millioner til Orion og 10 millioner til Kystvakta.

– Midlene skal gå til det operative. Orion skal være mer i lufta, og Kystvakta mer på sjøen, sier Bendiksen til Vesterålen.