Peder Stette AS har inngått kontrakt med STX OSV om levering av komplette fabrikker til Aker Seafoods 3 nye trålere. Leveransen omfatter avanserte løsninger for ombordproduksjon av fersk og frossen hodekappet og sløyd fisk med en kapasitet på opp til 80 tonn/døgn. Stette tar dermed et stort og viktig steg i retning av å bli en foretrukken leverandør av fabrikkløsninger til trålerflåten, heter det i en melding fra selskapet.

Kontrakten er den største i Stettes historie og bekrefter strategien som selskapet har fulgt de siste årene. Totalverdien på 70 mill kroner vil utgjøre en betydelig del av selskapets aktiviteter i tiden fremover. Den økende omsetningen vil også gi behov for flere medarbeidere, spesielt er det behov for ingeniører på design og prosjektering av produksjonsløsninger som leveres til fiskeindustri i et internasjonalt marked.

Stette starter med leveranser til STX OSV utpå høsten i inneværende år, og vil avslutte leveransen i begynnelsen av 2014 når siste båten skal overtas av Aker Seafood. Utstyret skal leveres til STX OSV sitt verft i Romania for installasjon, og igangkjøring og overtagelse skal foregå hos STX OSV i Brattvåg.

- God styring og oppfølging har gjort oss trygg på at Stette er den riktige partneren for oss, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods. Stette har en stab med dyktige og erfarne folk, og jeg er overbevist om at fabrikken vil gi oss effektive tråler i mange år fremover.

Utviklingen av fabrikken har vært et prosjekt som har involvert både mannskap og ledelse, og levering av de nye skipene vil være en milepæl i Aker Seafoods sin historie.

Peder Stette AS har en historie tilbake til 1929 og holder til i Skodje kommune utenfor Ålesund.