- Torsken har gjennom vinteren fått mye oppmerksomhet, men på samme tid har flere andre arter som er levert fersk hatt en positiv utvikling. Til sammen utgjør disse en økning i kvantum på vel 10 millioner kilo og en verdiøkning på hele 86 millioner kroner, melder Norges Råfisklag.

Alle piler peker opp

Bortsett fra hyse, oppleves det en formidabel økning i leveransene fra de fleste andre fiskeslagene.

Sei-leveransene har økt med 57 prosent i kvantum og 37 prosent i verdi.

Kongekrabbe (han) har gått opp 23 prosent i kvantum mens verdien har økt med 36 prosent.

Kveite-leveransene har økt med 25 prosent i kvantum og mens verdien har steget med 23 prosent.

Rekekvantumet som er levert så langt i år har økt med 31 prosent i kvantum mens verdien er 40 prosent over fjoråret.

Lyr har fordoblet seg med en kvantumsøkning på 104 prosent, mens verdien er økt med 101 prosent.

Hyse er den eneste av de vanlige fiskeslagene som har gått ned. Nedgangen i kvantumet har vært på 15 prosent, men kompenseres ved at verdien likevel har økt kraftig og er opp fem prosent så langt i år.

Torskefisket i Finnmark

Når det gjelder aktiviteten sist uke så avtar gradvis torskefisket og foregår nå stort sett i Finnmark. Her er det fortsatt et solid vinterfiske. Nå får flåten solide fangster stort sett på alle redskapstyper og fisket har vært jevnt godt langs hele Finnmarkskysten.