Fangsten ble tatt på 120 meters dyp ved Tennes langt inne i Balsfjord. I fjor ble det også påvist unge kongekrabber i Balsfjord, som viser at den forplanter seg der.

- Første kjente funn av kongekrabbe i Balsfjord var i 2007 og siden er det funnet flere eksemplarer, særlig i ytre del av Balsfjord og i Ramfjord. At kongekrabben nå fanges med trål langt inne i Balsfjord, tyder på at den har spredt seg i hele Balsfjorden, sier Pedersen.

På vinteren trekker de voksne kongekrabbene opp på grunt vann for å skifte skall og så parre seg. Krabben som ble fanget hadde ikke skiftet skall ennå.

Under det pågående toktet i Balsfjord samler forskere og studenter ved UIT Norges Arktiske Universitet inn materiale til studentoppgaver i fiskeribiologi. Seinere i vår skal forskere fra UIT undersøke forekomsten av kongekrabbe i Balsfjord og Malangen med teiner.