- Det kan jeg ikke svare på, sier rådgiver Håvard Holder i Fiskeridirektoratet, på spørsmål fra Kyst Fjord, om ankebehandlinga får utsettende virkning, dvs. at fartøyet får lov å fortsette fisket mens direktoratet behandler anken. Han kan heller ikke si om det vil komme en avgjørelse i løpet av dagen i dag, fredag.

- Men dette er jo siste arbeidsdag før avgjørelsen skal iverksettes?

- Jeg har ikke mer å si om dette, sier Holder, som heller ikke vil opplyse om hva som gjør saka vanskelig eller hvilke vurderinger som er gjort.

Selv har rederiet lagt til grunn at dommen, som slår fast at fartøyet skal ut av fisket i syv måneder, fra 1. april til 1. november, ikke blir effektuert, og at det derfor ikke er nødvendig å ta noe driftsavbrudd inn i planene for hvordan «Hekktind» skal drives dette året. Torsdag i forrige uke fikk direktoratet klagen på hele 20 sider fra rederiet.

Rederiet har tidlig gjort det klart at man ikke godtar verken utestengelsen eller boten på 870.000 kroner. Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes sa til Kyst og Fjord for en drøy måned siden at det ville gå mot rettssak dersom Fiskeridirektoratet lot dommen bli stående. – Vi legger til grunn at vedtaket ikke blir effektuert. Vi mener at det ikke finnes grunnlag for å ilegge straff, og derfor kommer vi heller ikke til å vedta forelegget, sa han.