Fiskeridirektøren besluttet fredag formiddag å øke kvotene for konvensjonelle havfiskefartøy i fisket etter hyse nord for 62º nord med 22 prosent. Det betyr at de som fisker etter hyse kan skru opp tempoet enda et par hakk, og drøye sesongen.

Kombinert med 30 prosent innslag av torsk vil det gi et solid bidrag i sommer.

Fiskeridirektøren minner miner imidlertid om at fisket på maksimalkvotene etter hyse kan stoppes på kort varsel.