Andelen av utsatt fisk som dør av sykdom før den kan slaktes på normal måte (dødlighet) er en viktig indikator for å måle fiskehelse, skriver nettstedet fylket.info.

I Cermaq gikk dødeligheten ned med over 32 prosent fra 2009 til 2010.

- For antibiotika oppnådde vi en reduksjon på 76 prosent fra 2009 skriver de i pressemeldingen.

Bruken varierer fra 15 g aktivt virkestoff/tonn i Canada til ingen bruk i Norge.

Også behovet for behandling mot lakselus gikk ned i 2010.

Forebyggende tiltak, krav til smoltkvalitet, vaksinering og å unngå stress er sentralt for å sikre fiskehelse så vel som dyrevelferd.