To måneder etter at hun spilte inn reklamefilm for norsk laks, ble Hilde Wøhni Joakimsen ansatt i NRK Troms og Finnmark. Nå ruller den NRK Aktivum-produserte reklamekampanjen på skjermen hos både TV 2 og TVNorge. Det var også NRK Aktivum som foreslo «Lotto-Hilde» som frontfigur.

Vekker harme

Kombinasjonen reklame og NRK-ansatt har, etter det VG kjenner til, vakt harme hos flere av kanalens ansatte. I NRKs etiske regelverk heter det nemlig at «NRKs redaksjonelle medarbeidere kan ikke drive medietrening, medvirke i reklame eller salgsfremmende aktiviteter for andre.»

- Det er riktig at noen av de ansatte har reagert på ansettelsen, sier klubbleder Øystein Antonsen i NRKs journalistlag Troms.

Stiller seg bak Hilde

- Jeg skjønner at både de og VG setter spørsmålstegn ved ansettelsen av Joakimsen.

Det gjør riktignok ikke klubbleder Knut-Sverre Horn i NRKs journalistlag i Finnmark.

- Både som klubbleder og som vaktsjef ser jeg på dette som helt uproblematisk, sier han.

Direktør Grethe Gynnild Johnsen i Distriksdivisjonen innrømmer at situasjonen er kinkig.

- Dette er ikke nødvendigvis en optimal situasjon, men vi ønsket ikke å straffe Hilde for noe hun hadde gjort før hun ble ansatt hos oss, sier hun.

- Men NRKs regelverk sier at ansatte ikke kan medvirke i reklame?

- Jo, men det er ingen regel unntak. Problemstillingen kom selvfølgelig opp da hun søkte jobben, men etter en grundig vurdering valgte vi likevel å ansette henne.

Det er NRK Aktivum som er Lotto-Hildes oppdragsgiver i laksereklamen.

- Den avtalen ble inngått på et tidspunkt der Hilde hadde sluttet i Norsk Tipping. Hun var frilanser og ikke ansatt noe sted.

- Jeg må passe meg

Joakimsen selv understreker at NRK kjente til reklameavtalen før hun ble ansatt.

- De valgte likevel å ansette meg, og det er jeg glad for. Samtidig må jeg passe på at jeg ikke jobber med saker hvor det kan bli satt spørsmålstegn ved min habilitet, sier hun.

Ifølge Eksportutvalget for fisk vil det norske folk kunne se Hilde Wøhni Joakimsen reklamere for laks ut 2012.