Så langt har drøyt 60 kystfartøy levert fangst og det gjenstår vel 7.000 tonn av gruppens kvote.

Norges Fiskarlag har sendt brev til Fiskeridirektoratet om saken tirsdag 13. mars. I brevet vises det til Landsstyrets vedtak fra sist uke og innspillet om å øke maksimalkvoten i tråd med Landsstyrets vedtak gjentas.

- Sammen med utviklingen i fisket den siste uken gjør det at Fiskerlaget finner det fornuftig å tilrå økningen, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.