I Kystverkets handlingsprogram for 2018–2029 framgår det nemlig de planlegger et beredskapssenter for arktiske forhold, melder NRK Finnmark.

– For å være helt ærlig, trodde jeg det var noen som fleipet med meg, sier styreleder i Fiskarlaget Nord Roger Hansen til NRK etter å ha fått servert planene på en oljekonferanse i Honningsvåg.

Roger Hansen mener at arktisk beredskap bør ligge i arktiske områder, ikke i Horten.

Under konferansen, hvor flere av de store oljeselskapene var representert, kom det fram at det nye beredskapssenteret vurderes å bli lagt til Horten.

I handlingsprogrammet står det at anlegget planlegges med en utvidelse med blant annet: "ny hall skal bestå av et mindre basseng blant annet med strand, der arktisk klima kan simuleres".

Dette bekrefter Kystverkets regiondirektør i Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen, overfor NRK-Finnmark.

– Kystverket har sagt at man skal jobbe for å bygge opp oljevernberedskap for Arktis, og at man i den sammenhengen ser på muligheten for å utvide det beredskapssenteret man allerede har i Horten i dag.

Fiskarlagslederen er på sin side ikke enig i en slik konklusjon.

– Med respekt å melde, skal man ha en beredskap som er reelt og som heter Arktis beredskapssenter, vel, så ligger ikke Horten i Arktis, sier han.