De siste årene har satsingen på norske lokalmatprodusenter i NorgesGruppen gitt resultater. Selskapet har i dag 650 lokalmatleverandører som leverer 4000 ulike lokalmatprodukter til Meny, Spar, Joker, Kiwi og Nærbutikken. Tidligere i år passerte Meny 1 milliard kroner i lokalmatsalg, og tilbakemeldingene fra norske forbrukere er svært positive. Norskproduserte varer selger mer enn noensinne, og i en undersøkelse gjennomført av Opinion oppgir 62% at de vil kjøpe mer norske varer i tiden fremover. - Lokalmatsatsingen vår har lyktes godt, og små lokalmatprodusenter er i vinden som aldri før, sier Runar Hollevik - Faktisk anslår jeg nå at kundene våre vil handle norsk lokalmat i våre butikker for mer enn 2 milliarder kroner i år. NorgesGruppen har butikker og kjøpmenn over hele landet, og lokale produkter gir også en gylden mulighet for nærbutikkene til å ha fokus på matskatter i sin egen region. Lokalmatandelen i konsernet i år vil stå for om lag 2,5% av omsetningen. Sammenlignet med 2019 har forbrukerne handlet lokalmat for 168 milloner kroner mer hittil i år i NorgeGruppens butikker. Runar Hollevik og Eivind Haalien deltar fredag på et lokalmatseminar arrangert av Bø kommune. Der vil lokalmatprodusenter fra Vesterålen og Lofoten lære om hvordan NorgesGruppen satser på lokalmat, og hva som kreves for å bli en av de 650 leverandørene til butikker som Meny, Kiwi, Spar og Joker. - Vi vet at det produseres svært spennende lokalmat i Lofoten og Vesterålen, med unike smaker og fantastisk kvalitet, derfor ser vi frem til å bli kjent med flere av disse produsentene, forteller en entusiastisk Eivind Haalien. Han understreker at flere av de lokale matprodusentene i den vakre landsdelen allerede har samarbeid med NorgesGruppen, men utelukker ikke at flere kan bli å finne i butikkhyllene i fremtiden.De siste årene har satsingen på norske lokalmatprodusenter i NorgesGruppen gitt resultater. Selskapet har i dag 650 lokalmatleverandører som leverer 4000 ulike lokalmatprodukter til Meny, Spar, Joker, Kiwi og Nærbutikken. Tidligere i år passerte Meny 1 milliard kroner i lokalmatsalg, og tilbakemeldingene fra norske forbrukere er svært positive. Norskproduserte varer selger mer enn noensinne, og i en undersøkelse gjennomført av Opinion oppgir 62% at de vil kjøpe mer norske varer i tiden fremover. - Lokalmatsatsingen vår har lyktes godt, og små lokalmatprodusenter er i vinden som aldri før, sier Runar Hollevik - Faktisk anslår jeg nå at kundene våre vil handle norsk lokalmat i våre butikker for mer enn 2 milliarder kroner i år. NorgesGruppen har butikker og kjøpmenn over hele landet, og lokale produkter gir også en gylden mulighet for nærbutikkene til å ha fokus på matskatter i sin egen region. Lokalmatandelen i konsernet i år vil stå for om lag 2,5% av omsetningen. Sammenlignet med 2019 har forbrukerne handlet lokalmat for 168 milloner kroner mer hittil i år i NorgeGruppens butikker. Runar Hollevik og Eivind Haalien deltar fredag på et lokalmatseminar arrangert av Bø kommune. Der vil lokalmatprodusenter fra Vesterålen og Lofoten lære om hvordan NorgesGruppen satser på lokalmat, og hva som kreves for å bli en av de 650 leverandørene til butikker som Meny, Kiwi, Spar og Joker. - Vi vet at det produseres svært spennende lokalmat i Lofoten og Vesterålen, med unike smaker og fantastisk kvalitet, derfor ser vi frem til å bli kjent med flere av disse produsentene, forteller en entusiastisk Eivind Haalien. Han understreker at flere av de lokale matprodusentene i den vakre landsdelen allerede har samarbeid med NorgesGruppen, men utelukker ikke at flere kan bli å finne i butikkhyllene i fremtiden.
De siste årene har satsingen på norske lokalmatprodusenter i NorgesGruppen gitt resultater. Selskapet har i dag 650 lokalmatleverandører som leverer 4000 ulike lokalmatprodukter til Meny, Spar, Joker, Kiwi og Nærbutikken. Tidligere i år passerte Meny 1 milliard kroner i lokalmatsalg, og tilbakemeldingene fra norske forbrukere er svært positive. Norskproduserte varer selger mer enn noensinne, og i en undersøkelse gjennomført av Opinion oppgir 62% at de vil kjøpe mer norske varer i tiden fremover. - Lokalmatsatsingen vår har lyktes godt, og små lokalmatprodusenter er i vinden som aldri før, sier Runar Hollevik - Faktisk anslår jeg nå at kundene våre vil handle norsk lokalmat i våre butikker for mer enn 2 milliarder kroner i år. NorgesGruppen har butikker og kjøpmenn over hele landet, og lokale produkter gir også en gylden mulighet for nærbutikkene til å ha fokus på matskatter i sin egen region. Lokalmatandelen i konsernet i år vil stå for om lag 2,5% av omsetningen. Sammenlignet med 2019 har forbrukerne handlet lokalmat for 168 milloner kroner mer hittil i år i NorgeGruppens butikker. Runar Hollevik og Eivind Haalien deltar fredag på et lokalmatseminar arrangert av Bø kommune. Der vil lokalmatprodusenter fra Vesterålen og Lofoten lære om hvordan NorgesGruppen satser på lokalmat, og hva som kreves for å bli en av de 650 leverandørene til butikker som Meny, Kiwi, Spar og Joker. - Vi vet at det produseres svært spennende lokalmat i Lofoten og Vesterålen, med unike smaker og fantastisk kvalitet, derfor ser vi frem til å bli kjent med flere av disse produsentene, forteller en entusiastisk Eivind Haalien. Han understreker at flere av de lokale matprodusentene i den vakre landsdelen allerede har samarbeid med NorgesGruppen, men utelukker ikke at flere kan bli å finne i butikkhyllene i fremtiden.