- Vi har fått signaler om at rognkjeksrogn, lange og brosme vil bli godkjent for miljømerket MCS i løpet av sommeren. Sesongen for rognkjeksfiske starter normalt i mars og vi jobber nå for at fangstene fra sesongsstart også skal kunne merkes med MSC. For å få dette til, trenger vi å komme i kontakt med deg som ønsker å produsere og selge rognkjeksrogn med miljøsertifikatet. Du må nemlig føres opp og stå på en liste over kvalifiserte kjøpere fra sertifiseringen trer i kraft, skriver Tor-Edgar Ripman i Norges Råfisklag. - Har du spørsmål, ta kontakt, sier han.

Kjøpere som melder sin interesse etter sertifiseringen trer i kraft må vente til senere revisjoner før de kan ta i bruk MSC-merket.

For å kunne benytte seg av MSC-merket må man i tillegg ha CoC-godkjenning. Alle kostnader forbundet med dette må dekkes av bedriften selv.