Det kommunale investeringsselskapet Båtsfjord Invest AS skal revitaliseres og bytter samtidig navn til Fiskerihovedstaden Invest.

Risikovillig kapital

- Vi ønsker å stille risikovillig kapital til disposisjon gjennom lån eller kjøp av aksjer. Spesielt ønsker vi å investere i fiskefartøy, kvoter og rettigheter. Men vi vil kreve at selskap som det investeres i, skal ha et langsiktig perspektiv for sin virksomhet i Båtsfjord kommune, sier ordfører Geir Knutsen.

Selv om Fiskerihovedstaden Invest AS er et investeringsselskap, ikke har ikke kommunen som eier satt noe fast avsetningskrav, men vurdere dette ut fra hvert enkelt prosjekt. Samtidig

Kommer som et tillegg

Fiskerihovedstaden Invest AS sitt engasjement kommer i tillegg til allerede etablerte ordninger. Derfor vil det ikke gå utover andre prosjekter.

- Men vi tror at revitaliseringen vil kunne gi oss et bedre grunnlag for framtiden, sier Knutsen som har særdeles stor tro på fiskerinæringen i årene som kommer.

- For oss er det viktig å holde dagen trykk oppe. Derfor er vi villige til å være med der det trengs.

Gode tider

Knutsen framholder at det for tiden er full fart nærmest over alt i fiskeværet. Ja nesten den rene klondyke-stemningen ettersom ferskfiskordningen for tiden bringer i land store mengder fisk til anleggene.

Det er en situasjon han ønsker å holde på. Derfor vil kommunen gjøre sitt for å legge til rette.