Det foreslår fiskeridirektøren foran møtet i Reguleringsrådet denne uka. Kystflåten under 28 meter får fiske 4700 tonn blåkveite neste år, 300 tonn mer enn i år. Trålere og konvensjonelle havfiskefartøy gis fartøykvoter på 53 tonn.

Fiskeridirektøren foreslår et reguleringsregime tilsvarende årets opplegg. Det betyr at fisket igjen blir fordelt over to perioder, med oppstart 27. mai og 29. juli, hvorav 60 prosent av kvota skal tas første periode, og 40 prosent andre.

Fartøy under 14 meter får maksimalkvote på 10 tonn, 14-20 meter 12 tonn og 20-28 meter 14 tonn, en videreføring fra inneværende år. Direktøren mener det todelte opplegget for kystflåten man har utviklet de siste årene er hensiktsmessig, og ser ingen grunn til å forandre på det.

Det internasjonale havforskningsrådet ICES foreslo ei totalkvote på maks 15.000 tonn.

De norsk-russiske forhandlingene landet på 19.000 tonn, med henvisning til at gjenoppbyggingsstrategien de siste to årtier har bedret bestandssituasjonen. Norge får dermed 9675 tonn, mot 9165 tonn i år, opp 6 prosent. Hele 750 tonn settes av til forskning, til tross for at bare 150 tonn av årets forskningskvote er tatt opp hittil i år.