I Troms ble det det landet 1707 tonn torsk i forrige uke, i Vest-Finnmark 2721 tonn og 1153 tonn i Øst-Finnmark.

Prisen gått til himmels

Samtidig har torskeprisen gått til himmels. Kjøperne i Lofoten betaler nå i gjennoms

nitt 49,36 kroner kiloet, 12 kroner mer enn på samme tid i fjor. I Henningsvær skal prisen nå være oppe i 54 kroner!

- Dette er helt vilt. Det skal noe til å få lønnsomhet i slike priser. Kollapset dette markedet, vil prisen være halvert neste år, sier en fiskekjøper i Lofoten til Kyst og Fjord.

- Alle må selvfølgelig få lov å betale det de vil. Folk har leveringsavtaler, de må ha fisk i salt og fisk på hjell. Jeg mener likevel at denne prisgaloppen mellom kjøperne ligner ingen ting.

Fullt trøkk på innersida

Salgssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag tror ikke 54 kroner er noen overdrivelse.

- Jeg har ikke gått veldig inn i denne problematikken, men ser at snittprisen i Lofoten siste uke lå tett oppunder 50-lappen. Da er det slett ikke usannsynlig at prisen enkelte steder er oppe i 54 kroner.

- Det er fullt trøkk på innersida nå. Folk må ha fisk og folk må selge fisk. Med en slik temperatur vil prisen fort skvette i været, sier han.

49,36 per kilo er 2,50 mer enn i Vesterålen, og 1,50 mer enn i Troms. I Øst- og Vest-Finnmark betales torsken nå med 44,98 og 46,15 kroner. På Helgeland er prisen 39,27 og videre ned til Nordmøre er den pluss minus 37,50.

Minsteprisen på torsk i Råfisklagets distrikt akkurat nå er på 38,75 kroner for torsk over seks kilo, og 37,50 for torsk på 2,5-6 kilo.

Til sammen hadde torsken som ble landet i Lofoten i forrige uke en verdi på 178 millioner kroner.

Doblet volum

Torsken i Lofoten er i høy grad med og løfter omsetninga i Norges Råfisklag, som i forrige uke endte på 748 millioner kroner, opp fra 473 millioner i uka før.

- Det ble levert dobbelt så mye villfanget sjømat av kystflåten i uke 10 sammenlignet med uken før. Hele 12 millioner kilo fersk torsk til en verdi av 386 millioner kroner, som er det meste som er levert så langt i år, bidro sterkt til dette, skriver Råfisklaget i sin ukesrapport.

Nå stemmer også kalenderen. Også i fjor var uke 10 ei knalluke, med 796 millioner kroner, som var nesthøyeste ukeomsetning for Norges Råfisklag noen gang, bare slått av uke 12 i fjor da det ble ei ukeomsetning på 831 millioner kroner.

- Vi kan dermed fastslå et skreien nå har nådd frem til sitt tradisjonsrike gytested ved kysten, etter å ha svømt mange tusen kilometer fra nord i Barentshavet, skriver Norges Råfisklag.