Etter snart 20 år med forsinkelser, har ikke Kystvakten lenger tillit til skandalemaskinen. Nå skal Stortinget bestemme hva som skal skje videre.

Start på nytt

Ved påsketider kommer langtidsplanen for Forsvaret, der Forsvarsdepartementet på nytt skal vurdere framtida for fregatt- og kystvakthelikopteret NH90. Planen går videre til Stortinget for behandling.

- Mitt håp er at Stortinget dropper denne maskinen som framtidig kystvakthelikopter. Og at de starter opp en helt ny anskaffelsesprosess, sier Haugen til Kyst og Fjord.

Denne uka gikk han av som landets kystvaktsjef.

Har ikke tillit: Sjef for Kystvakten det siste halvannet året, Ottar Haugen, har ikke lenger tillit til kystvakthelikopteret NH90. Denne uka gikk han av som kystvaktsjef. Foto: Dag Erlandsen

Helikopterpåske

Anskaffelse av nytt helikopter er et av alternativene som Forsvaret selv foreslo, da den nye langtidsmeldingsplane ble lagt fram i fjor høst. I stedet for at Kystvakten og fregattene skal dele på den samme helikoptertypen, kan samtlige 14 NH90-maskiner havne på fregattdekkene.

Akkurat nå ligger langtidsplanen i Forsvarsdepartementet. Cirka ved påsketider leger departementet fram sin anbefaling for Stortinget.

Det kan bli en påske preget av det som nå går for å være «landets største helikopterskandale».

Årsmelding med hodepine

Kystvaktens årsmelding for 2019 levner liten tvil om hva Kystvakten selv mener. Her framstilles helikopteret som en langvarig sammenhengende hodepine:

• «Det erfares stadig forsinkelser, hvor det for tiden hevdes at blant annet vanskelig tilgang på reservedeler og manglende vedlikeholdskapasitet er vesentlige faktorer»

• «Dagens fartøystruktur forutsetter en kombinasjon med operative helikoptre på de helikopterbærende fartøyene for å oppnå ønsket dekningsgrad og effekt. Mangel på operativt helikopter forsterker dermed denne utfordringen (utfordring som følge av stor spredning i fiskeriene, med behov for samtidig tilstedeværelse flere steder, red. anm)»

• «Noen av forskningsmiljøene etterspør bistand med helikopter som de tidligere fikk med Lynx-helikopter. Kystvakten har ikke kunnet bistå forskningsmiljø med eget helikopter som tidligere, dette i påvente av at NH90 skal være fullt operativ»

• «Kystvakten har også i 2019 hatt svært begrensede ressurser tilgjengelig for overvåking (og kontroll) fra luften. Dette skyldes primært forsinkelser i innfasing av NH90…»

• «Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene ikke vil være tilfredsstillende i forholdet til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser samt i forhold til generell beredskap i Kystvaktens ansvarsområde».

- Har ikke tillit

- Summen er at vi ikke har tillit til denne maskinen. Vi vil aldri nå målene som vi satte oss den gangen helikopterkontrakten ble underskrevet, sier Ottar Haugen til Kyst og Fjord. Han fortsetter:

- Når dette nå skal utredes av Forsvarsdepartementet, forutsetter vi at man begynner helt på nytt, starter en helt ny prosess om hvordan framtidas kystvakthelikopter skal se ut, og ender med en helt annen maskin enn NH90. Vi tror ikke det klokt å kaste enda flere gode penger etter de dårlige.

- Og da snakker vi om amerikanske Sikorsky Sea Hawk, som forsvaret opprinnelig gikk inn for?

- Den eller en annen som passer våre behov. Jeg er ingen helikopterekspert.

- Feilslått

Dersom Stortinget likevel holder fast på skandalehelikopteret, tror Haugen den tidligst kan tilføre Kystvakten noe positivt etter 2025. Det betyr at fiskerinasjonen Norge gjennom 11 lange år ikke har klart å opprettholde helikoptertjenesten, etter at man i 33 sammenhengende år hadde slik tjeneste. Den siste Lynx-maskinen ble faset ut i desember 2014, 13 år etter at Norge signerte kontrakt om nye NH90-helikoptre. Det skulle vært rikelig tid å få erstatteren på plass innen de gamle maskinene skulle fases ut. Det var det ikke.

- I 2025 vil de seks NH90-maskinene som skal oppgraderes i Italia være kommet tilbake til Norge i fullversjon. Da vil også alle avtaler om vedlikehold og reservedelslager være på plass og alle eksterne innkjøp vi er avhengig av for å holde denne maskinen i lufta, er unnagjort. Først da kan vi si noe om hvor mye NH90 faktisk kan levere. Per i dag handler det meste om store spørsmålstegn rundt dette helikopteret, sier han.

Haugen mener satsinga på at både fregatter og kystvaktfartøy skal ha den samme helikoptertypen, er feilslått – fordi behovene for helikopterstøtte på de to fartøytypene er så vidt forskjellige. NH90 er for avansert for Kystvaktens behov, der vedlikehold av funksjoner og instrumenter som Kystvakten slett ikke trenger stjeler enormt med tid og penger.

«Tidenes helikopterskandale»

Det er i disse dager gått to år siden forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefalte at NH90 utelukkende burde prioriteres til fregattene og ikke til Kystvakten. Dette på grunn av maskinenes våpenplattform, som er avgjørende for fregattenes evne til å oppdage og bekjempe ubåter. Samtidig anbefalte ikke forsvarssjefen at det skulle kjøpes inn andre helikoptre for å dekke Kystvaktens behov, men antydet at behovene kunne løses gjennom innleie av helikopter og eventuelt bruk av droner.

Helikopterkontrakten til 11 milliarder, som per nå ligger an til å bli hele 24 år forsinket, ble i januar i fjor behandlet av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

«Tidenes norske helikopterskandale», skrev Aftenposten da høringen startet opp.

NH90 har langt større rekkevidde og kapasitet enn forgjengeren, Lynx. Men så langt har hverken Kystvakta eller sjøfarende hatt mye nytte av storsatsingen. Foto: Forsvaret