Dagen etter selve seminaret er det nemlig 20 år siden Maritimt Forum Nord ble stiftet. For å markere begivenheten, arrangerer forumet en egen konferanse der framtidens utfordringer for havområdene i nord settes i fokus. Husjord er ikke i tvil om at det vil komme store endringer de nærmeste årene som det er viktig å belyse.

Nedsmeltingen gir nye muligheter

Seminaret som har fått navnet «Mulighetene for havområdene i Nordområdene», vil ta for seg framtiden som åpner seg i Barentshavet som en direktefølge av at regjeringen har fremhevet at petroleum, maritim virksomhet og fiskeri er Norges viktigste næringer i årene som kommer. Med nedsmeltingen av polisen, åpner det seg mange vekstmulighet i nord på godt og vondt.

Visjonen er mange skriver Husjord i invitasjonen:

- Nordøstpassasjen kan bli den nye «silkeveien» mellom Østen og Europa.

- Ekspedisjonsturismen er allerede en stor næring i polare områder både i nord og i syd. Nye reisemål ventes å bli Nordpolen, Nordvestpassasjen, Franz Josefs land i tillegg til Grønland og Svalbard. Mer enn 20 store ekspedisjonsskip er under bygging.

- Petroleumsvirksomheten er allerede i gang i Barentshavet. Selv om dette er kontroversielt ut fra et miljøsynspunkt peker pilene fortsatt i retning av kraftig vekst.

- Varmere havvann fører til at fiskeriene stadig flyttes lenger mot nord.

Bør oppta mange

Dette mener han byr på både muligheter og utfordringer, og som bør oppta de fleste som lever av havet og havrelaterte virksomheter.

Husjord håper derfor at flest mulig finner veien til Scandic i Tromsø hvor jubileumskonferansen skal arrangeres.

Blant innlederne er det hentet representanter fra de fleste relevante aktørene. Fra fiskerinæringen skal blant annet Audun Maråk orientere om havgående fiskeri og hvilke muligheter de ser for seg. Men også oljenæringen er til stedet med Geir Seljeseth fra Norsk Olje og Gass, samt undervisningssektoren, Nærings- og Fiskeridepartementet og andre institusjonene som vil berøres av endringene i Nordområdene.