Det vises til børsmelding 3. juli 2013, hvor HAVFISK meldte at det var inngått en intensjonsavtale om salg av fartøy og kvoter. I dag er det inngått en ny avtale med samme kjøper som avløser den tidligere intensjonsavtalen. Avtalen innebærer en økning i antall kvoteenheter som selges. Samlet kjøpesum for fartøy og kvoter er nå 113,6 millioner kroner, hvorav fartøyet er verdsatt til 1,6 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Totalt omfatter avtalen 1,35 kvoteenheter for torsk og hyse, 1,38 kvoteenheter sei nord for 62 breddegrad og 1,0 kvoteenhet sei sør for 62 breddegrad. Fartøyet «Jergul» inngår også i salget. Avtalen priser en kvoteenhet torsk og hyse til om lag 84 millioner kroner. Salget er planlagt gjennomført i 1. kvartal 2014 og forutsetter norske myndigheters godkjennelse.

- Salget av kvotene er et ledd i selskapets pågående prosess for å synliggjøre verdier og oppnå en optimal flåte- og kvotestruktur. Dette er transaksjoner som bidrar til å skape aksjonærverdier, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i HAVFISK.

Etter gjennomført transaksjon vil HAVFISK ha 28,26 kvoteenheter for torsk og hyse, 30,53 kvoteenheter for sei nord for 62 breddegrad og 10 kvoteenheter i fisket etter sei sør for 62 breddegrad. HAVFISK har også kvoter for fiske av reker og vassild.