Tradisjonelt fiskeri har vært og er veldig viktig for Skjervøy kommune.

- Men det har skjedd ei utvikling der muligheten til å komme inn i fiskerinæringa er blitt vanskeligere enn tidligere. Det er derfor viktig å jobbe på flere felt for å bidra til rekruttering av nye fiskere og sikre at flere fiskere kan styrke driftsgrunnlaget, sier ordfører Ørjan Albrigtsen.

10 millioner kroner

Skjervøy kommune ønsker nå å bistå i en etableringsfase slik at flere kan få fiskebåten som sin arbeidsplass. Man mener at flere båter og større kvoter er viktig for å sikre de ca. 50 arbeidsplassene som i dag eksisterer i hvitfiskindustrien i kommunen. Kommunestyret har derfor å opprettet et flåtefond på 10 millioner kroner. Fondet skal kunne bidra med lån til egenkapital for kjøp av båt eller rettigheter.

Prioritert område

Retningslinjene for fondet er nå klart og er lagt ut på kommunens hjemmesider på nett.

- Det har vært svært viktig å få dette fondet på plass. Flåtefondet vil kunne gi muligheter for flere arbeidsplasser i denne næringa, sier ordfører Ørjan Albrigtsen.

- Dette bidrar også til et økt fokus på hvor viktig fiskeryrket er i Skjervøy, sier han.