- Fiskeridirektoratet er nå inne i den tredje uken med utvidet kontroll av fiskeriene i Lofoten og Vesterålen. Fram til påske vil inspektører fra region Nordland og inspektører fra andre regioner, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og mannskap fra Norges Råfisklag kunne drive kontroll døgnet rundt, melder Fiskridirektoratet.

Klar prioritering

Først og fremst er det brudd på deltakerregelverket, ilandføringsplikten og ulovlige landinger som får hovedprioritet. Dette er områder som er viet stor plass i den nasjonale strategiske risikovurderingen for norsk fiskerikontroll i 2020.

- Funnene av overtredelser i forbindelse med årets skreifiske så langt kan tyde på at det er en riktig prioritering, heter det i meldingen.

Avdekket regelbrudd

- Generelt sett er det tilfredsstillende tilstander, det er godt med fisk, kvaliteten er god og fiskerne tar godt vare på fangstene. Men vi har avdekket brudd på deltakervilkårene og brudd på rapporteringsplikten i tillegg til brudd på landingsforskriften, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

I tillegg ser kontrollmannskapene på om noen får uriktig betalt for fisken for slik å kunne avdekke om fisk blir feilført.

Være til stede

Kontrolloffensiven som nå blir gjennomført i Lofoten og Vesterålen startet første uka i februar og varer til påske da det meste av årets skreisesong vil være over.

- Tilstedeværelse er viktig og vi blir godt mottatt rundt omkring der våre inspektører utfører sine oppgaver, sier Andersen.

For å kunne gjennomføre utvidet kontroll med et av de viktigste sesongfiskeriene i Norge er inspektørkorpset utvidet med mannskap fra ander regioner i tillegg til bistand fra Norges Råfisklag. I tillegg er Fiskeridirektorats Sjøtjeneste til stede med fartøy og driver både observasjon og kontroll på fiskefeltene.

- Det betyr at vi har doblet kapasiteten fra det som vi i region Nordland selv kan stille med og gjør det samtidig mulig å drive kontroll hele døgnet om det skulle bli nødvendig, sier Andersen.