Avgåtte ordførere har krav på etterlønn dersom de ikke har en jobb å gå til etter at ordførergjerningen er over. Men det hadde Sivertsen, som startet som statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet 4. november.

24. november sendte han inn søknaden om etterlønn for sin ordførergjerning i tidligere Lenvik kommune.

Problemstillingen gjaldt også den avtroppende ordføreren i Torsken, og da saken var til behandling i kommunestyret i nye Senja kommune 11. desember var det kun Senja-listas representant Jasmin Agovic-Nordaas, som protesterte, melder Dagbladet.no.

Bedre formål

- Etter min klare mening kan ikke ettergodtgjørelse forsvares for disse to tidligere ordførerne. De har en jobb å gå til umiddelbart etter endt ordførerperiode. Da vil jeg heller bruke disse pengene på viktige ting for kommunen, som skole, veier og slike ting, sa Agovic-Nordaas fra talerstolen ifølge Dagbladet.

Tilbakebetaling

Avisa skriver at kommuneloven ikke tillater utbetaling av etterlønn uten at det samtidig avkortes krone for krone for annen inntekt. Det har ikke skjedd i Sivertsens tilfelle, og Fiskeriministeren sier til avisa at han nå vil betale tilbake etterlønna som så langt har kommet til utbetaling.

Ordførerlønna i gamle Lenvik kommune utgjorde ifølge Dagbladet 1 024 000, noe som gir en ettergodtgjørelse på i overkant av 120 000 kroner frem til nå.

Som statssekretær i fiskeridepartementet har Sivertsen en årslønn på 994 400 kroner, ifølge Dagbladet.

Beklager

- Sett i ettertid skulle jeg kanskje ikke søkt om ettergodtgjørelse, sier Sivertsen til Dagbladet og utdyper:

- I ettertid ser jeg at her er vi to som har gjort feil. Jeg skulle spurt om det skulle avregnes mot lønn. Jeg leste innstillingen fra rådmannen, men gikk ikke så grundig inn i saksgrunnlaget. At det skulle avregnes står i saksgrunnlaget, men ikke i vedtaket. Og når vedtaket er fattet så har en forholdt seg til det. Det er åpenbart at ansvaret har falt mellom to stoler og selv har jeg ikke tenkt på det i ettertid. Nå får vi bare rydde opp så det blir riktig, sier Sivertsen.