- Vi har ikke hørt om tilfeller der garantiene har blitt gjort gjeldene og har medført tap for Innovasjon Norge i 2012. Det er altså ikke bevilgninger som går ut over andre tiltak vi ber om, det er en ekstra sikkerhet overfor et Fiskesalgslag som i henhold til loven er pålagt å kreve garanti for oppgjør, skriver de 19 bedriftene.

Her følger brevet i sin helhet:

SITUASJONEN I FISKEINDUSTRIEN

OPPFORDRING TIL REGJERINGEN

Den økonomiske situasjonen ute i Europa er vanskelig. Arbeidsledigheten stiger og mange har problemer med å betjene sine lån både privat og i næringslivet. Her i Norge har vi hatt en solid økonomi. Imidlertid har valutakursen endret seg i meget uheldig retning for de som skal leve av eksport. I norsk fiskeindustri har vi alle våre kostnader i norske kroner, mens inntekten i stor grad egentlig kommer i euro.

Den generelle økonomiske situasjonen påvirker alle som skal selge sine varer i Europa. Men for den delen av norsk fiskeindustri som baserer seg på norsk kystflåte, altså leveranser fra lokale og mindre båter er det en del ekstra utfordringer vi er nødt til å peke på. For 2013 er det forventet over 20 % økning i torskekvoten. Dette skjer samtidig som den viktigste delen av året for torskefisket på en stor del av kysten er fra nyttår og frem til påske. Påsken kommer tidlig i 2013. Det er altså ikke vanskelig å spå en meget hektisk sesong.

Alle som skal kjøpe fisk i første hånd som det heter i Råfiskloven må stille garanti for oppgjør. Det er både viktig og forståelig, og en jobb som salgslagene, i dette tilfellet Norges Råfisklag, er forpliktet til å gjennomføre med fasthet. I 2012 og noen tidligere sesonger har den norske stat gjennom Innovasjon Norge vært villig til «å smøre maskineriet litt» med en ekstra garanti som den enkelte fiskekjøper kan bruke overfor Norges Råfisklag. Regjeringen har forstått nettopp disse tingene vi påpeker her, sesongen er kort, hektisk og meget viktig for mange små og store fiskefartøy, samtidig som kundene ute i Europa har sitt forbruk over hele året. Norges Råfisklag har dokumentert at det var behov for disse garantiene, mangt et fiskevær hadde blitt tvunget til å stenge noen uker, som fort utgjør 20 % av sesongen fordi omløpet på pengene ikke har vært raskt nok – uten disse ekstra garantipengene.

Regjeringen vedtok imidlertid at ordningen skulle trappes ned og avvikles i løpet av 2012. De som undertegner dette brev er fiskekjøpere som ber regjeringen om å forlenge ordningen. Vi har ikke hørt om tilfeller der garantiene har blitt gjort gjeldene og har medført tap for Innovasjon Norge i 2012. Det er altså ikke bevilgninger som går ut over andre tiltak vi ber om, det er en ekstra sikkerhet overfor et Fiskesalgslag som i henhold til loven er pålagt å kreve garanti for oppgjør.

Vi som fiskekjøpere forbereder oss etter beste evne for ny torskesesong i 2013. Dette skjer samtidig med at Regjeringen arbeider med en melding om sjømatnæringen som skal legges frem overfor Stortinget. Regjeringen har lagt lista høyt, Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Det blir for oss vanskelig å forstå sammenhengen mellom ambisjoner og realiteter dersom ikke den aktuelle garanti ordningen kan fortsette fra 2012 og over til 2013.

Heldigvis er det slik at norsk fisk er attraktiv mat ute i Europa og verden for øvrig. Sjømatrådet gjør en god jobb med å markedsføre et viktig produkt. Men ofte skal varen bearbeides i utlandet og klippfisktørkeri eller filet anlegg i Europa har større utfordringer enn normalt med å få raskt nok omløp på sine lager og penger. Derfor har Garantiinstituttet for Eksportkreditter (GIEK) vært et meget viktig redskap for næringa. Vi ber om at Regjeringen også ser på GIEK sine rammer og fullmakter. Vi må bare erkjenne at finanskrisen ute i Europa medfører større treghet i systemene og da trenger næringa et vitalt og sterkt GIEK. Vi har lagt merke til at Regjeringen fant ordninger for verksted og skipsbyggingsindustrien, og vi ber om at fiskeindustrien får et spesielt fokus i forhold til GIEK sine rammer og muligheter.

Tromsø 19.09.2012

Signert av:

Nord Senja Fisk AS JM Nilsen Fisk AS Aksel Hansen AS

Hovden Fiskeindustri AS Unicod AS Løksfjord AS

Ole K. Rostad AS Årvikbruket AS Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS

Forsøl AS Skjånesbruket AS Refnes Fiskindustri AS

Nordkyn Seafood AS Johs H. Giæver AS Ice Fish AS

Myre Fiskemottak AS Storbukt Fiskeindustri AS Cape Fish Sales AS

Andenes Fiskemottak AS