To år etter at værskipet måtte gi seg, er det nå satt ut en klimabøye på samme stedet. Den samler inn langt på vei de samme dataene automatisk.

Følges på internett

Bøyen måler temperatur og saltholdighet, strøm fra overflaten og helt til bunns pluss målinger av klorofyll, oksygen, pH og CO2 i de øvre vannlag. Dataene overføres via satellitt kan følges direkte på internett.

- Det er et stort framskritt at vi nå daglig kan følge utvikling i dette området som ligger midt i Atlanterhavsstrømmen, sier prosjektleder Øystein Skagseth ved Havforskningsinstituttet.

Bøyen ligger i en posisjon (66°nord og 2°øst) som tar pulsen på det innstrømmende Atlanterhavsvannet.

- Dette gir oss en enestående mulighet til fortsatt å følge blant annet temperaturutviklingen på den strømmen som betyr så mye for livet i norske havområder, sier Skagseth

Overlevde 12-meters bølger

Det blir spennende om bøyen som utviklet av Fugro Oceanor klarer seg i det røffe været midt i Norskehavet.

- I alle fall klarte bøyen seg fint gjennom sin første storm, med bølgehøyder på over12 meter, sier en fornøyd Skagseth til Havforskningsinstituttets nettsider.