- Mesteparten av ueryngelen som har vært observert under økosystemtoktet er snabeluer. Lengden på årets yngel er mindre enn i fjor og langtidsmiddelet. Det tyder på dårlig mattilgang for ueryngelen, noe som gjør at den går en krevende vinter i møte, skriver Havforskningsinstituttet.

- I år observerte vi kun små konsentrasjoner årsyngel av uer sør og nordvest for Svalbard og bedre konsentrasjoner nord for Finnmark.