Fiskeridirektoratet er sterkt bekymret over utviklingen i Vatsfjorden, og viser til en rapport fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) - som viser betydelige konsentrasjoner av miljøgifter i fisk i nærområdene til opphoggingsanlegget, skriver Dagbladet.

Fiskeridirektoratet konstaterer at Miljødirektoratet, som fattet vedtak i saken 24. april i år, er av en helt annen oppfatning.

«Vi mener at bekymringene for at denne virksomheten medfører negativ miljøpåvirkning til fjorden så langt er ubegrunnet», lyder konklusjonen til Miljødirektoratet, som overfor Dagbladet forsikrer at de har «gått nøye igjennom Nifes-rapporten».

24. april i år vedtok Miljødirektoratet at AF Decom skal få lov til å øke lagret avfall på basen fra 50 000 til 75 000 tonn - en økning på 50 prosent. Selskapet bruker området til opphogging av gamle boreplattformer.