Innbyggerne i EU spiser like mye hvitfisk som for 20 år siden, men fanger mye mindre selv, melder Nynorsk Pressekontor

Større import

EU-fangsten av hvitfisk har gått ned fra 1,5 million tonn til 750.000 tonn, men stadig større import har holdt oppe forbruket på rundt 1,5 million tonn hvitfisk.

Torsk er i dag det viktigste hvitfiskslaget i EU-landene, fulgt av pollak og pangasius, men i 1992 var det lysing, sei og uer.

Laksen er konkurrent

Laks er den store vinneren blant EU-borgerne, og den største konkurrenten til hvitfiskartene.

- Laksen ligger i samme ferskfiskdisk og konkurrerer ut hvitfisk når prisene er lave nok. Årsaken til laksesuksessen er at det er jevnt tilgang, og er fersk når han når fram til forbrukerne i EU, sier Jan Trollvik i Sjømatrådet.