I uken som gikk ble det innmeldt rundt 8 150 tonn. Av det var det 4.150 tonn nordsjøsild, 2.000 tonn makrell, 1.300 tonn øyepål, 430 tonn kolmule og 220 tonn NVG-sild fra både nord og sør. Det melder Sildesalgslaget.

Nordsjøsild

Tirsdag 3. august ble den beste dagen med over 3.100 tonn innmeldt fra 5 fartøyer, fire av de ringnotfartøy som var ute på siste tur. Ut av totalkvantumet på 4.150 tonn gikk rundt 840 til mel/olje produksjon.

Makrell

Av de 2.000 tonn makrell tatt i uken, kom rundt 1.050 fra kystflåten. I Vestfjorden var det fisket rundt 250 tonn, men også denne uken meldes det om at makrellen står på grunt vann, noe som gjør fisket utfordrende. I sør er det fisket makrell langs kysten fra fjordene nord for Stadt og sør til Ryfylke.

Flere større fartøy har gått til havs. Vi hadde tidlig i uken mindre fangster fra nord i Norskehavet oppunder 70 graden og på grensen til Smutthavet rundt 65 graden. For tiden ligger det 7-8 fartøy på grensen til Smutthavet, mens 8-9 fartøy har lett lenger nord og vest. Tidlig mandag morgen ble det meldt inn rundt 1.000 tonn fra Libas og Slåtterøy fra rute 3405 ved grensen til Smutthavet og flere fartøy har satt kursen der. Størrelsen på makrellen derfra ligger fra 310 til 380 gram. Flere utenlandske fartløy fisker også makrell i Smutthavet i samme området.

.

220 tonn NVG-sild var tatt i uken som gikk. 165 tonn var tatt vest av Andøye og i Vestfjorden. En liten fangst var tatt vest av Roan mens rundt 50 tonn var tatt i rute 733 rundt Gurskøy