Det er ventet at båten ankommer 15. mai, melder Fiskeribladet.

Båten var lenge i Norsk Polarinstitutts eie. Nå er det Lance AS som eier den 60 meter lange skuta. Her er Bengt Are Korneliussen majoritetsaksjonær.

Den ble kjøpt av Polarinstituttet tidligere i år og registrert i fartøyregisteret i februar.

- Det er jo nettopp selfangst båten er bygget for, og den fungerer aldeles utmerket, forteller Signe Korneliussen i rederiet.

Det er mer enn en måned siden båten forlot norske farvann.

- Vi har så langt tatt rundt 3.000 dyr. Resultatet kunne nok vært bedre, men det har vært en del sørlig vær, der tåke og dønninger har skapt utfordringer. Men ellers har det gått som forventet, blant annet med den seloljeproduksjonen vi har om bord, forteller Korneliussen. Det er ventet at det blir salg av kjøtt i havna etter ankomst.

«Lance» har en besetning på 15 mann. I tillegg er en inspektør fra Fiskeridirektoratet med samt en havforsker.