Det er forskningsinstitusjonen Nofima som står bak undersøkelsen.

Om vi slår sammen fiskerne og landsiden, utgjør de nærmere 2000 personer.

Til sammen er deres verdiskapning på nærmere 2,1 milliarder kroner i 2015. Det betyr at hver enkelt arbeidsplass i de tradisjonelle fiskeriene utgjør 1,1 millioner kroner.

Næringen bidro også med 346 millioner kroner i skatt.

- Studien viser at den fangstbaserte fiskeindustrien gir et betydelig bidrag til verdiskapingen i fylket. Nesten 2.000 av fylkets innbyggere hadde arbeidet sitt i denne delen av næringen i 2015. Rundt 1100 personer arbeidet på havet, mens den fangstbaserte industrien sysselsatte rundt 800 personer, fordelt på 39 aktive industribedrifter. Dette er viktige arbeidsplasser, som i hovedsak ligger på yttersida fra Nord-Troms til Sør-Senja. I tillegg kommer landingene i Troms fra fiskeflåten fra resten av landet. Disse sysselsetter cirka 1100 fiskere fra Vestlandet og til Finnmark, sier styremedlem Lasse Holm i Næringsforeningen for Tromsøregionen i en pressemelding.

- Rapporten viser at det skapes betydelige verdier også innenfor den fangstbaserte næringen. Tromsø er den største fiskerihavnen i fylket, men det er også stor aktivitet på yttersida, fra Nord-Troms til Sør-Senja. Mens yttersida i hovedsak er avhengig av kystflåten fra Troms og resten av landet, er norsk og intensjonal havfiskeflåte viktigst for Tromsø by. Begge deler er svært positivt for næringsutviklingen i fylket, sier Holm videre i pressemeldingen.