- Det er i de nye utbudsreglementet korrigeringer for fangster som er tatt nord for 60-graden. For båter som har mer enn 150 tonn skal Harøysund (Møre) nå med i utbudsområdet, for fangster mer enn 300 tonn skal også Uthaug være med mot nord. På den måten får flest kjøpere som vil ha fisk mulighet til å delta i auksjonene om fisken, skriver Sildelaget, og fortsetter:

- Erfaring viser at sild tatt nord for 60-graden ofte er større og tåler mer, og Rundskrivet vektlegger at kjøpere må bestrebe seg på å losse fartøy med åtefull fisk snarest etter ankomst losseannlegg.

Til Norges Fiskarlag sier styreleder Jonny Garvik at endringene på sikt vil gagne både fiskere og kjøpere og bidra til en høyere verdiskapning i pelagisk sektor.

- Sildelaget har som oppgave å sørge for at fisker får best mulig pris for fisken og det betyr at vi må ha mest mulig konkurranse om den. Da må de kjøperne som er i posisjon få mulighet til å by på den, sier han.

- Det er aldri lett å lage et godt regelverk som passer til alle i enhver situasjon , men vi må bestrebe oss etter å kunne levere kvalitetsråstoff til de kjøperne som vil betale mest og så får vi , som alltid, justere oss inn for vær og vind og andre elementer som fiskerne har i sin hverdag ute på feltene.