Fiskarlaget anmoder Fiskeridirektoratet å kunngjøre foreslått utseilingsdato så snart som mulig, slik at flåten får kunnskap om dette og kan innrette sin planlegging av driften så snart som mulig, skriver fiskarlaget på sine nettesider.

Tett dialog

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen opplyser at om tilrådningen følges - vil en kunne være i stand til å vurdere justering av maksimalkvoten i løpet av mandag 14. mars 2011.

Han framholder at Norges Fiskarlaget vil ha en nær dialog med direktoratet om en eventuell justering av maksimalkvoten.